AMLODIPINE BESILATE 5Mg TABLET

Kemasan: Dus, 3 Strip @ 10 tablet

Bahan Baku Aktif:
Amlodipine besilate 5 mg

Bentuk Sediaan: Tablet

No.Reg: GKL 1207121310 A1