Guaifenesin

Kemasan: Botol plastik @ 100 tablet

Bahan Baku Aktif:
Guaifenesin 100 mg

Bentuk Sediaan: Tablet

No.Reg: GTL 0307114410 A1